Thứ Năm, 30 tháng 5, 2013

Bố định hôm nay đưa giấy khen của Bin lên 1 thể, nhưng Xác Ướp cứ nhặng lên nên bố đưa trước mấy thứ vậy.

Bảng điểm đây...
Kết quả trong sổ liên lạc nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét