Thứ Hai, 20 tháng 8, 2012

Hôm qua nhà Bin ăn cỗ đông quá, nhưng Bin chẳng thấy ngon gì cả. Buổi tối thịt gà bố phải làm lại thì Bin mới thấy ngon, lại rau muống ăn còn ngon hơn cỗ. Bà Hạ thấy con Xúc-xích của Bin đẹp quá cứ đòi nuôi hộ.