Thứ Bảy, 24 tháng 7, 2010

Tô mầu bằng máy tính

Hôm qua bố phát hiện ra một trò chơi mới, thế là tác phẩm đầu tay của Bin đây:Thứ Sáu, 23 tháng 7, 2010

- Bố ơi,"phường chèo" là gì hả bố?
- Ơ, sao lại hỏi thế?
- Bác Hòa bảo là :"Hai bố con mày cứ như phường chèo..."

Thứ Tư, 21 tháng 7, 2010

Hy sinh bao nhiêu thứ để ở nhà xem Ratatouille, thế mà mất tín hiệu.

Thứ Ba, 20 tháng 7, 2010

Hôm qua Bin lỡ miệng nói cho mẹ đón thứ Bảy, lần này lại tìm cách trốn, cho bố loay hoay lừa Bin.

Thứ Hai, 19 tháng 7, 2010

Máy tính của bố hỏng cái ti-vi rồi, bố đang phải mua cái mới.

Hôm qua Bin tồ đã vẽ xong con voi với con ếch, thích quá đi mất.