Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2010

Mai thứ một rồi bố ạ...
Chắc bố nhớ Bin nhiều lắm!!!!

Thứ Năm, 14 tháng 1, 2010

A li ba ba vào nhà người ta dắt xe đạp ra... Á lì ba bà... ... A li ba ba vào nhà người ta bế con mèo ra... Á lì ba bà... ... A li ba ba vào nhà người ta bế con bò ra... Á lì ba bà... ... - Ơ, con bò sao mà bế được???