Thứ Năm, 29 tháng 3, 2012

Cuối cùng thì bố cũng có cách thuyết phục Bin vui vẻ đi với Xác Ướp, vì đã khoảng 1 tháng Xác Ướp không gọi cho Bin nên chắc không đi cũng chả sao. Thôi, cưới cậu thì đi vậy...

Thứ Hai, 26 tháng 3, 2012

Lâu lắm rồi hôm qua mới lại đi bảo tàng Dân tộc học. Buổi sáng Bin dậy muộn, ăn bánh trôi nên chả đói gì cả. Cả hai cùng lên đường đến BT DTH để cho cá ăn, chắc là chúng nó đói lắm rồi.