Thứ Năm, 29 tháng 12, 2011

Sắp chuyển nhà nên bố bây giờ đang rất bận, Bin cũng rất thích. Bố hứa cho Bin cả một con gâu gâu lúc chuyển nhà mới mà. Nhà mình có cả sân vườn cơ mà...

Thứ Tư, 28 tháng 12, 2011

Hôm qua lại điểm 10 toán, cả buổi tối cả hai tìm mãi không được quả địa cầu để thưởng, hơi chán.

Bây giờ Bin quen mắt rồi, 6h30 đã tự dậy làm mọi việc.

Thứ Hai, 26 tháng 12, 2011

Noel này Bin được nhiều thứ lắm, thích nhất là kiếm Hỏa Long (Bin cũng mua cho Minh mốc một cái kiếm Thổ Báo), sau đó là 1 bộ lego rất rắc rối, hôm qua Bin phải lắp đến 22h30 mới xong.