Thứ Tư, 28 tháng 12, 2011

Hôm qua lại điểm 10 toán, cả buổi tối cả hai tìm mãi không được quả địa cầu để thưởng, hơi chán.

Bây giờ Bin quen mắt rồi, 6h30 đã tự dậy làm mọi việc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét