Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2012

Hôm qua mới ăn cái túi gạo đầu tiên của Xác Ướp cho, nhưng nó nhiều sâu quá. Mới 1 tí mà bố đã bắt được mấy con thả lên bàn cho nó chạy thi. Bố cứ bảo là con sâu này k0 nguy hiểm, không sao hết...

Thứ Hai, 5 tháng 11, 2012

Hôm qua đi sinh nhật anh Giang nhưng hóa ra không sinh nhật, lúc về Bin hơi nóng người, nhưng có hơi bố là khỏi ngay, sáng nay vẫn dậy sớm đi học bình thường, không như Minh mốc. Bố thì hơi bực chuyện đi xa, trời lạnh thế mà đi xe máy.