Thứ Tư, 1 tháng 2, 2012

Thứ Hai, 30 tháng 1, 2012

Bin tồ ghét Xác Ướp rồi, thích đi chơi hơn đón Bin về quê, chỉ có bố là cứ suy nghĩ, bố thấy quá chán!
Nhưng bố nhớ lại, hồi Bin khoảng một tuổi, Xác Ướp dã bỏ Bin ở nhà để đi nghỉ mát, thế là bố hết buồn.