Thứ Hai, 8 tháng 3, 2010

Hôm qua, lúc về, trời lạnh thế mà mẹ cởi ngay cái tất của Bin ra để trả anh Công. Bố giận lắm, bác bán bia cũng ngạc nhiên, nhưng bố lại vui vì mẹ sắp lấy chồng, không làm phiền hai bố con nhà Bin nữa.
Cứ mang Bin đi ngủ lung tung mất tư cách quá!