Thứ Ba, 19 tháng 3, 2013

Hê hê, sáng nay Byn đã ăn phở nhanh hơn bố, bố hôm trước ăn cỗ cắn vào môi nên ăn khó...

Thứ Hai, 18 tháng 3, 2013

Kỷ lục về quê lần này, 2 bữa ăn 6 cái cánh với 2 cái đùi gà!