Thứ Năm, 25 tháng 3, 2010

Ọp ẹp

Hôm qua bà nội cắt tóc cho Bin, lại thành đầu trọc đẹp dzai... Hôm kia đi ọp ẹp với bố, vui quá đi mất. Lại chụp cả ảnh nữa chứ...

Thứ Hai, 22 tháng 3, 2010

Chủ Nhật, 21 tháng 3, 2010

Bố lại buồn vì vừa biết thêm mấy thông tin về mẹ, chỉ buồn vì sao Bin ngoan lại có người mẹ như vậy thôi...