Thứ Ba, 9 tháng 2, 2010

Bin vừa ở quê ra rồi, thích quá đi mất... Mẹ không thích Bin chơi lego à, lạ nhỉ...