Thứ Bảy, 30 tháng 1, 2010

Mẹ lại làm bố thất vọng.
Hôm qua bố gọi mẹ đến nhậu chỉ vì để cho hôm nay Bin đi bớt căng thẳng, vậy mà....

Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2010

Bin lại sắp phải đi với mẹ, cả tuần Bin đã ngoan lắm, ăn nhanh, ăn nhiều để bố thưởng cho không phải đi với mẹ. Thế mà...