Thứ Hai, 12 tháng 4, 2010

Hai ngày vừa rồi Bin nhất định không ra khỏi nhà, nhỡ khi mẹ đón thì sao, mà bố vẫn cứ cho mẹ đón. Thế thì ở nhà là an toàn nhất.