Thứ Sáu, 19 tháng 2, 2010

- Bà ơi, bố cháu toàn nói sai thôi... - Nói thế nào? - Bố cháu cứ bảo con mèo là con lợn...

Thứ Năm, 18 tháng 2, 2010

- Bà ơi, bố cháu nói bậy...
- Sao? Bố cháu nói thế nào?
- Bố cháu nói "tao - mày"...
- Nói với ai?
- Nói với con mèo ạ!

Thứ Tư, 17 tháng 2, 2010

Mãi không được về với bố, trời lạnh quá! Mới đi hôm qua mà như đã mấy ngày...