Thứ Năm, 13 tháng 9, 2012

Thứ Tư, 12 tháng 9, 2012

Bây giờ ở nhà có 2 thành viên ăn khỏe lên: Bin và con Xúc-xích. Cơm nấu gấp đôi.

Thứ Ba, 11 tháng 9, 2012

Bây giờ Bin toàn dậy sớm vì con Xúc-xích cứ đợi lúc bố tập thể dục là nhảy lên giường trêu Bin.

Thứ Hai, 10 tháng 9, 2012

Hôm sau Bin vẫn thích chơi ở cái thác này nên lại đi tiếp. Lúc đó thì vắng tanh.

Chủ Nhật, 9 tháng 9, 2012