Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2011

Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2011

Hôm qua bố lại làm cơm rang ngon kinh khủng, Bin làm một bát đại tướng, em Minh cũng được ké một bát to... rồi Minh mốc ăn nhanh chưa từng thấy làm cả bà với cô Hòa ngạc nhiên. Xong rồi còn chạy lên phòng Bin :"Đức còn cơm rang không?". Lấy đâu ra!
Tối lại uống thuốc cho con sâu chết, lâu lắm rồi.