Thứ Bảy, 16 tháng 10, 2010

Nhìn Bin tồ ăn phở mà mát cả ruột, lần nào cũng hết veo cả bát to đùng.
Chiều nay "xác ướp" lại đón...

Thứ Năm, 14 tháng 10, 2010

Hôm nay bố vui.
Thứ nhất, bố đi khám mắt thấy mắt mình quá xịn. Ra khỏi viện mắt, bố "nổ" ngay với ông Nghiêm:"Cháu làm sao mà là thằng tàn tật được!"

Thứ Tư, 13 tháng 10, 2010

Mấy hôm nay bố ốm, chẳng viết gì cho Bin. Mà cũng chưa có chuyện gì mới.