Thứ Sáu, 30 tháng 4, 2010

Đi Hòa Bình

Hai bố con nhà Bin chuẩn bị đi Hòa Bình đây, tối nay về cho mọi người xem ảnh nhé.

Thứ Hai, 26 tháng 4, 2010

"Life Is A Highway"

Hôm qua hai bố con nhà Bin cùng hét bài trong phim ô tô có mắt, ầm cả nhà. Bin cực cực cực cực kỳ là vui. Bài này này: