Thứ Năm, 5 tháng 4, 2012

Bố đã quyết là sau khi Bin học hết lớp 1 mới chuyển nhà. Thứ nhất là để sửa cho cẩn thận vì sẽ ở thành 1 gia đình ổn định lâu dài, hai nữa là để Bin khỏi phải đi học xa quá. Chỉ còn 2 tháng nữa thôi mà.

Thứ Ba, 3 tháng 4, 2012

Tẩy giun

Hôm qua Bin lại uống thuốc cho con sâu nó chết. Thế là buổi tối Bin cứ thầm thì, sợ con sâu trong bụng nó nghe thấy, không uống thuốc nữa.