Thứ Ba, 10 tháng 5, 2011

Hôm qua không thể viết được gì, chỉ có buổi tối đi chơi với em Bống là vui, Bin lại ăn 1/3 con gà quay.
Hôm trước đi với Xác Ướp về, Bin thủ thỉ với bố đến nửa đêm, cứ như là đi đâu lâu lắm k0 bằng...
Hôm nay bắt đầu học chỗ mới, từ ngày mai là chế độ học về là đi bơi, thích quá!