Thứ Hai, 10 tháng 2, 2014

Neptune

Không cần biết mọi người nghĩ sao, nhưng Bin rất thích cái này vì... BIN TỰ LÀM RA CÁI ĐINH BA NÀY!!!! (bố giúp tí tẹo thôi)

Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2014

Đúng ra sáng nay Bin không được đi Hồ tây vì hôm trước đi với Xác Ướp về Bin bị ốm, nhưng hôm qua bố chót tuyên bố "Liverpool có điểm thì Bin được đi". Gì mà chưa được 1 phút đã 1-0, rồi cả hai hò hét đến tận 5-0. Vậy là Bin lại đi...