Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2010

- Ơ, sao Bin cứ ôm tay bố thế?
- Nhỡ bố bỏ tay ra thì sao?
- Để lúc nào đến nhà mẹ cho mẹ ôm Bin...
- Mẹ chẳng ôm Bin bao giờ...
- Nhưng bố ôm thế mỏi tay quá!
- Thế chẳng nhẽ chẳng có ai ôm Bin à...?

Thứ Tư, 24 tháng 2, 2010

Bin sốt hết nửa ngày Chủ Nhật, bố buồn thiu.
Trời rét thế mà mẹ đưa Bin ra bằng xe máy, gần 30 km... Bố giận tím mặt.