Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2014

Nghe Bin kể, bố đã hiểu tại sao Bin sợ đi với Xác Ướp rồi... Bố buồn, nhưng sắp tới mốc 9 tuổi rồi.

Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2014