Thứ Hai, 4 tháng 6, 2012

Tối nay Xác Ướp đón Bin đi nghỉ mát, nhưng Bin không thích. Hôm qua nói về chuyện này Bin đã suýt khóc.