Thứ Ba, 11 tháng 6, 2013

Byn tồ đi vắng, bố dọn lại cái cặp của Byn, phát hiện ra... một gói xôi mốc và cái này hay...