Thứ Ba, 11 tháng 6, 2013

Byn tồ đi vắng, bố dọn lại cái cặp của Byn, phát hiện ra... một gói xôi mốc và cái này hay...Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét