Thứ Ba, 18 tháng 9, 2012

Tự dưng bây giờ Bin lại thích nhà mình có em bé như nhà em Minh, như thế thì vui lắm nhỉ....