Thứ Sáu, 21 tháng 5, 2010

Thứ Năm, 20 tháng 5, 2010

Bố lại có chuyện gì không vui...
À, đúng hơn là một đòn chí mạng. Bố cười nhếch mép trông đểu không thể tả.

Thứ Hai, 17 tháng 5, 2010

I like to Move It Move It

Bố vừa có bài này trong điện thoại, Bin lại có thứ để làm mọi người điếc tai


Chủ Nhật, 16 tháng 5, 2010

Nhà mình cũng quá đáng. Người ta thịt hẳn một con thỏ mời từ trưa, õng ẹo đi bơi rồi tối cả 3 (bố Bin, Bin với em Minh) mới hạ cố đến ăn. Vừa ăn 1 miếng Bin nói tướng lên :"Thịt này không ngon!", bố đỏ cả mặt!

Đối thoại

- Đức ơi, lên nhắc bố đi tắm đi, bà thấy bố hôi lắm...
- Đâu, cháu thấy bố cháu thơm cực!
- Thơm gì mà thơm, thơm thế nào?
- Bố cháu toàn mùi nem rán, thơm cực!