Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2013

Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2013

Bữa tối đạm bạc của Byn do đầu bếp bố xử lý, bố bảo là đĩa này đủ hết các chất...

Thứ Năm, 28 tháng 3, 2013

Hôm qua về bố cứ hỏi mãi Byn cái chuyện ăn roi vào mông, Byn chỉ quan tâm là thi giữa học kỳ tốt nên bố thưởng cho cuốn sổ đựng thẻ, Byn phải nói là nhầm, đó là lần đón trước.

Thứ Hai, 25 tháng 3, 2013

Hôm qua đi với Xác Ướp, quên nhiều tiếng Anh nên bị Xác Ướp quất cho mấy roi.