Thứ Hai, 25 tháng 3, 2013

Hôm qua đi với Xác Ướp, quên nhiều tiếng Anh nên bị Xác Ướp quất cho mấy roi.

Về với bố thích quá, lại nhậu gà quay với xem Discovery, hỏi inh ỏi cả nhà. Leo lên gác Byn đã nói ngay :"Chưa gì Byn đã thấy vui rồi đây này...", bố biết là sao lại vui rồi...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét