Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015

Hết lớp 4A1

Từ ngày vào Facebook, blog này bị lơ là hẳn, đơn giản là mức độ truyền thông của cái kia cao hơn.
Kêt quả học tập rất tuyệt, nhưng nhà thì cứ buồn buồn vì Bin sắp phải xa bố gần 1 tháng. Bin nói nhỏ hẳn mà câu cú cứ gượng gạo, bố thì cứ cố ra vẻ vui...