Thứ Tư, 13 tháng 4, 2016

Cái tuổi này của Bin thật khó về trang phục, Tết đã đi khắp nơi mà không mua nổi 1 đôi giày da.
Lần này mua quần cũng vất vả...

Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2016

Kỳ lạ!
Đi với Xác Ướp, Bin chỉ thích về quê, không thích ở cái nhà Xác Ướp đang ở.

Thứ Hai, 22 tháng 2, 2016

Sắp tới ngày bàn giao cái blog này cho con trai, bây giờ Facebook đang chiếm ưu thế.