Thứ Tư, 13 tháng 4, 2016

Cái tuổi này của Bin thật khó về trang phục, Tết đã đi khắp nơi mà không mua nổi 1 đôi giày da.
Lần này mua quần cũng vất vả...

1 nhận xét: