Thứ Bảy, 28 tháng 7, 2012

Con Xúc-xích đã quen nhà mới, bắt đầu bắt nạt thằng mèo béo, bắt nạt cả Bin nữa, sáng hôm qua nó cứ đuổi theo Bin...

Thứ Sáu, 27 tháng 7, 2012

Hôm qua bố đã mang về cho Bin một con gâu gâu, nó cũng ngoan, nhưng sáng nay nó khóc ghê quá!

Thứ Hai, 23 tháng 7, 2012

Hai ngày Bin bị sốt, bố nghĩ chỉ có là do hôm thứ Bảy đi trượt patin mồ hôi rồi về ăn kem.