Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2011

Thứ Tư, 7 tháng 9, 2011

Trẻ em không có xương bánh chè


Tại vị trí thực tế của xương bánh chè (dùng để bảo vệ khớp gối), trẻ em có một mẩu sụn chứ chưa phát triển thành xương bánh chè. Có khá nhiều phần xương khác trong cơ thể của trẻ cũng bắt đầu được hình thành từ các mẩu sụn (cartilage). Quá trình phát triển này gọi là cốt hóa (ossification). Khá nhiều phần xương trong cơ thể được cốt hóa ngay khi trẻ còn ở trong bụng mẹ nhưng một số khác thì phải sau khi trẻ ra đời mới tiếp tục cốt hóa. Xương bánh chè là một trong những phần xương “cứng đầu” nhất  và nằm trong danh sách các xương được cốt hóa sau cùng.

Thứ Ba, 6 tháng 9, 2011

Thứ Hai, 5 tháng 9, 2011

Khai giảng

Hôm nay khai giảng inh ỏi quá, Xác Ướp cũng mò đến. Bố mới lấy ảnh từ máy ảnh của cô giáo để đưa lên đây, còn thiếu cái to nữa...