Thứ Hai, 18 tháng 8, 2014

Hôm qua hai bố - Bin mặc áo đấu Liverpool đi xem bóng đá ở một chỗ cực đông (cái áo kia quên ở nhà Xác Ướp, thế là bố mua luôn một bộ nữa). Gì mà toàn người áo đỏ, hò hét cực vui.

Tối sẽ có ảnh, cả ở đây và FaceBook nữa...