Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2012

(chẳng kịp ghi âm, có lẽ từ ngày mai nên cứ để máy tính ghi âm suốt bữa ăn).

Thứ Sáu, 20 tháng 4, 2012

Bể bơi chỗ công ty bố sắp mở rồi, thế mà chưa chuyển nhà để bơi cho thoải mái. Bin bơi nhiều, đói, ăn khỏe là béo ngay.