Thứ Năm, 12 tháng 4, 2012

Hôm nay lớp Bin đi tham quan, hôm qua Bin định là dậy từ 6h nhưng không được.

Thứ Hai, 9 tháng 4, 2012

Hôm trước tự dưng Xác Ướp gọi điện hỏi thăm Bin làm cả ngày thứ Bảy mưa, chả đi đâu được. Hôm qua mới sang văn phòng chỗ bố làm để đua xe điều khiển với chế tạo máy bay giấy.