Thứ Tư, 3 tháng 2, 2010

Vai chú mang súng mũ cài ngôi sao đẹp xinh
Đi trong hàng ngũ chú hành quân như gà đi...
*
*    *
Bây giờ Bin lắp lego siêu lắm....

Thứ Hai, 1 tháng 2, 2010

Mẹ mải đi chơi không đón Bin nữa, may quá. Mẹ bảo bố 21h đưa Bin đến chỗ mẹ, đời nào bố chịu, mà Bin thì càng thích.
Tuần sau được về quê, mong mẹ đừng dở trò... Mẹ lại đòi đón bù cũng nên, bố nên cứng rắn vào.
Về quê "xịn" Bin thích lắm!!!