Thứ Sáu, 1 tháng 10, 2010

Hôm qua lúc chiều đi với bố, Bin khóc ầm lên.
Người ta vừa sơn cái cột, Bin không biết thế là ôm vào, cả hai tay biến thành màu đỏ. Bin tự rửa mãi mà không được.
Về nhà bố rửa bằng dầu, rồi rửa lại bằng xà-phòng, ok ngay!

Thứ Năm, 30 tháng 9, 2010

Mai bố cho Bin nghỉ học, có khi được đi xem cái xe tăng thật. Vui ghê!

Chỉ sợ Tongtong giở trò cứ đòi đón thì Bin buồn lắm. Hôm trước cô giáo lại bảo bố là Bin lại nhớ bố, ngồi rơm rớm nước mắt. Đi với Tong tong, với vài đứa "thổ đu" mới nâng cấp thì thể nào Bin cũng bị nhớ bố....

Rồi Bin lại bị biến thành cái con khỉ chợ phiên...

Thứ Tư, 29 tháng 9, 2010

Thứ Ba, 28 tháng 9, 2010

- Bin đang thích quá đây này...
- Sao mà thích?
- Hôm qua Tongtong bảo Bin là không bao giờ đón Bin nữa, Bin thích quá. Bây giờ thứ Bảy tha hồ đi chơi...

Thứ Hai, 27 tháng 9, 2010

- Ơ, làm sao mà khóc?
- Tại bố cháu cứ trêu cháu...
- Trêu thế nào, để bà mắng bố nào....
- Bố cháu cứ gọi cháu là "con..."...
- Ơ, gọi "con" thì sao ???
- Khôôôôôôôông!!! Phải gọi cháu là "Bin"...

Chủ Nhật, 26 tháng 9, 2010

Hôm qua bố lại nói dối Bin, đưa Bin đi nhậu nhẹt hóa ra là để cho Tongtong đón.
Nhưng may quá, Tongtong không đón (không biết là bận làm tóc hay xốp-binh), lúc Tongtong gọi lại thì gần chiều rồi, Bin về rồi, và bố lại hứa ngày mai có kế hoạch vui...
Tức là hôm nay đấy!