Thứ Năm, 17 tháng 12, 2009

Hôm trước đi nhậu nhẹt bóng đá Bin thích quá! Hét to quá! Nhảy tưng tưng, hôm nay nữa đi bố đi....

Thứ Hai, 14 tháng 12, 2009

- Bố ơi, các cô giáo cứ bảo Bin là "Con heo đất"...
*
*   *
- Hôm qua mẹ cho Bin đi đâu?
- Bin đi Vincom với anh Công, với bác Nam.
- Đi có vui không?
- Không vui, anh Công ghét Bin...
- Sao mà ghét? Tại Bin trêu anh Công chứ gì?
- Không phải, tại Bin đẹp dzai, anh Công xấu dzai nên anh Công ghét Bin...