Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2010

Được nghỉ học sao Bin đậy sớm thế nhỉ, mới 6h30 đã lay bố :"Bố ơi, đi chơi đi..."

Thứ Tư, 30 tháng 12, 2009

Bố hết buồn rồi!!!!
Mà buồn làm gì, mẹ như thế thì đừng cho Bin ở cùng nhiều nữa, càng có lý. Bố phải vui chứ, quyết định giành nuôi Bin là chính xác mà, con người như thế nuôi Bin để có mà...
*
Sáng nay Bin không ăn sáng, bố lại buồn...

Thứ Ba, 29 tháng 12, 2009

Hôm Bin về, thấy thái độ của Bin bố đã thấy lạ. Bây giờ thì bố hiểu rồi. Sao Bin lại có người mẹ tệ thế nhỉ!!! Thảo nào anh Công ghét Bin là phải... Đã như vậy thì còn cứ cố mà đón Bin làm gì chứ, Bin có thích đâu, Bin có vui đâu! Bố phát khóc vì thương Bin, bố bảo mẹ "xịn" về ở với Bin đi, Bin không thích để mẹ "vớ vẩn" đón nữa đâu!
*
Bố giận vô cùng, chắc trong đầu đang chửi bằng những từ thậm tệ nhất. Còn chút gì ưu điểm coi như hết sạch... Bố giận mình nhất, sao lại chọn cho Bin người mẹ tệ như vậy (?). Có lúc bố cũng nghĩ hay là mình khắt khe quá, nhưng bây giờ thì hết thật rồi...
*
Ơ, hóa ra được một năm ngày bố ra tòa, chiều nay đi ăn óc con hà mã đi bố đi... Sao mẹ không cưới đi rồi buông tha Bin đi nhỉ(?)

Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2009

Lại phải đi với mẹ, lại phải chơi với anh Công. Bin buồn thiu là dễ hiểu thôi mà...