Thứ Năm, 5 tháng 7, 2012

Thứ Tư, 4 tháng 7, 2012

Thứ Ba, 3 tháng 7, 2012

Bố tặng Bin tồ một cái máy ảnh, thế là "tác nghiệp" luôn:

Thứ Hai, 2 tháng 7, 2012

Tối hôm qua Bin đã về, thế là nhà lại vui. Bin về nhà ăn ngày một đống các thứ. Bin đi patin siêu lắm nhé!