Thứ Tư, 17 tháng 3, 2010

Mẹ cứ gọi điện đi. Bin không thích nghe, nhưng nếu nghe thì bố mới cho chơi điện tử...
Mẹ mất điểm 100% rồi, lên gân lên cốt làm gì. Muốn đi chơi với 2 bố con Bin á - xếp hàng đi nhé!
...
Mẹ đòi thứ Bảy đến đón Bin, từ hôm qua cả 2 bố con Bin đã vừa buồn vừa lo.

Thứ Ba, 16 tháng 3, 2010

Chơi đào vàng 2 người vui quá, hôm qua Bin thắng bố bao nhiêu... Mẹ mới mắc điện thoại nên cứ gọi Bin làm Bin sợ, chỉ sợ mẹ đến đón Bin đi mất.