Thứ Ba, 7 tháng 4, 2015

Thời gian trôi nhanh thật, bây giờ bố mua quần áo cho Bin trên mạng đã được xem phần quần áo cho người lớn.