Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2013

Thấy Xác Ướp upload cái hình bữa tối, nhà Byn cũng up hình bữa tối...

Thứ Năm, 30 tháng 5, 2013

Hết lớp 2A nhé!

Hôm nay bế giảng, vậy là xong.
Bố định hôm nay đưa giấy khen của Bin lên 1 thể, nhưng Xác Ướp cứ nhặng lên nên bố đưa trước mấy thứ vậy.