Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2013

Thấy Xác Ướp upload cái hình bữa tối, nhà Byn cũng up hình bữa tối...

Bữa tối đạm bạc đây... Bố Bin "chế tạo" đấy!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét