Thứ Tư, 13 tháng 3, 2013

Hôm qua bố lại có món trứng nhà nghèo mới, ngon quá nên Byn ăn nhiều.